Børnehuset Skattekisten

Møllevejen 3b
5943 Strynø

Mail: skattekisten@strynet.dk
Telefon: 51 51 40 33

Leder: Stine Dahlbæk Almasri
Telefon: 51 51 40 33

Kom og besøg os i Skattekisten! Ring og fortæl os hvornår I kommer, så er vi klar til at tage imod jer.

 

Åbningstider

Mandag til torsdag: 6.45 – 16.45

Fredag: 6.45 – 15.15

Medarbejdere

Stine Dahlbæk Almasri, pædagog, daglig leder.
Amina Tamimi, medhjælper
Helene Lysholm Stockmarr, medhjælper

Bestyrelse

Sofie Juhl, formand
Daffy Davir, næstformand
Malou Lauritsen
Donna Hurford
Vibeke Svenningsen

Sådan er vi organiseret

Bestyrelsen er Skattekistens øverste ledelse og arbejdsgiver for den daglige leder.
Den daglige leder har personaleansvar for de ansatte og står for den daglige drift af huset.
Lederen har ansvaret for det pædagogiske arbejde, læringsmiljøer, kontakt til forældrene og den generelle trivsel i børnehuset for børn og medarbejdere.

Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. På møderne holder den daglige leder bestyrelsen orienteret om driften af børnehuset. Bestyrelsen drøfter større beslutninger for børnehuset med lederen. Bestyrelsen drøfter ikke børn eller pædagogiske tiltag omkring et barn eller en børnegruppe, men udelukkende driftsmæssige spørgsmål – herunder personale, økonomi, vedligehold etc.

Det er dog også bestyrelsens opgave at understøtte, at Skattekisten drives efter de værdier, som besluttes på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes en gang om året i Skattekisten med alle forældre og medarbejdere.
Til generalforsamlingen præsenterer formanden årsberetningen for Skattekistens drift, og der er valg til bestyrelsen. Alle forældre, der har børn i Skattekisten, har valgret til bestyrelsesvalget.

 

Skattekisten er en pulje-institution

Det betyder, at vi selv står for driften af vores børnehus, og dermed at vi selv bestemmer, hvilke værdier vi vil bygge pædagogikken på, og hvordan hverdagen skal være for vores børn.

Langeland Kommune yder tilskud til vores drift baseret på det antal børn, der går i Skattekisten. Kommunen fører tilsyn med os, og vi skal leve op til mindst de samme krav for pædagogisk kvalitet og sikkerhed, som de kommunale institutioner i Danmark.

I Skattekisten er tryghed, venskaber, udeliv og tæt samspil med ø-samfundet og naturen kerneværdier, som vi bygger vores hverdag på. Forældrene bakker op om vores arbejde og mødes flere gange om året til arbejdsdage med hygge og fællesspisning og andre arrangementer.

 

Priser

Du kan se priser på Langeland Kommunes hjemmeside: Takster
Priserne for Skattekisten står i kategorien ”Skattekisten (Strynø)”.

Der er 3 takster: En for førskolebørn, der inkluderer vuggestue og børnehave, og en for hhv. heltids- og halvtids skolebørn.